Başvuru Süreci

-A +A

Başvuru

 • Endüstriyel hizmet yaptırmak isteyen Kamu Kurum/Kuruluşları dışındaki müşterilerimiz, Test/Analiz Talep Çizelgesi’ni doldurarak veya çizelgedeki bilgileri içeren talep yazısı ile RUTE’ye başvurmalıdır.
 • Talep içeriğinde teste/analize tabi olacak ürünlerle ilgili marka/firma ismi belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir.
 • Üniversitelerden yapılan başvurular üniversitenin antetli kağıdı ile gönderilmelidir.
 • Analiz için numuneler, ilgili laboratuvarın tanımladığı miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır. Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
 • Numune, Test/Analiz Talep Çizelgesi’ni ve/veya çizelgedeki bilgileri içeren talep yazısı ve ödeme yapıldığını gösteren banka dekontu birlikte gönderilmelidir. Aksi durumda numune kabulü yapılmayarak iade edilir.
 • Web sitesinde yayınlanan Endüstriyel Hizmet Fiyat Listesi’nin içerisinde belirtilmeyen test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde, talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve ödemenin yapılması durumunda analiz işlemleri başlatılır.
 • Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda  % 100, mesai saati içinde öncelik tanınan işlerde ise % 50 fiyat artışı uygulanır.

Hizmet Bedelinin Ödenmesi

 • Hizmet bedelinin belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve dekontun ilgili laboratuvardaki Endüstriyel Hizmet görevlisine veya rute@tubitak.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi durumunda analize başlanabilmektedir. Nakit ödemeler, Enstitümüzce kabul edilmemektedir.
 • Hizmetler için, TÜBİTAK RUTE dışına gidilmesi halinde, ilgili personelin yol, konaklama ve iaşeleri ilgili kuruluş tarafından karşılanır ve/veya ödenir.
 • İngilizce dilde rapor hazırlama için ayrıca ücretlendirme yapılır. (Raporun kapsamına göre 1.000TL- 5.000 TL +KDV’dir.)

 Raporlama

 • Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 • Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.
 • Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.
 • Talep edilmesi durumunda raporlar e-posta ile de ulaştırılmaktadır.

İndirimler

Enflasyonla Mücadele Kapsamında liste fiyatları üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.

Not:

Başvuru dilekçesine mutlaka e-posta adresleri yazılmalıdır.

Test/analiz fiyatları 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

Yıl içerisinde maliyetlerin değişmesi halinde, RUTE tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir.

Banka Bilgisi

T.C. Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi

IBAN: TR 14 0001 0020 8592 1917 6150 18 (TL)

İletişim                                             

Adres: TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü,

           Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 5

Tel     : 0262 677 24 00

Faks  : 0262 641 91 06

E-posta : rute@tubitak.gov.tr