Hakkımızda

-A +A

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 12/10/2019 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan bağlı enstitü olarak TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün (RUTE) kurulmasına karar verilmiştir.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde kurulan Enstitü, dünyadaki gelişmeleri izleyerek daha emniyetli, hızlı ve verimli raylı ulaşım teknolojileri alanında ülkemizin öncü olması için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla enstitü, raylı ulaşım teknolojileri alanında güncel araştırma konularını ortaya koymakta, bu teknolojilerin milli olarak tasarlandığı araştırma ve geliştirme projelerini yürütmektedir.  Enstitü aynı zamanda uluslararası eşdeğer araştırma kurumları ile işbirlikleri yürütmekte ve teknoloji transferi çalışmalarının koordinasyonunda görev yapmaktadır.

TÜBİTAK RUTE, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme ve yüksek nitelikli mühendislik hizmetlerini sağlayarak, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ülkemizde bir referans merkezi olarak görev yapmayı hedeflemektedir.