Araç Tasarım ve Analizleri

-A +A

Çalışma Alanları

 

Araç Gövdesi Tasarım, Analiz ve Testleri

Araç Gövdesi Tasarım:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak araç gövdesi için

•Boyutlandırma

•Ön Analiz

•Konsept Tasarım

•Detay Tasarım

•İmalat Dosyalarının Hazırlanması

konularında faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

Araç Gövdesi Statik Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak araç gövdesi için statik, burkulma, modal analiz çalışmaları gerçekleştirilmekte, yürütülen analizler sonucunda aracın belirlenen mukavemet şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılırken, nihai tasarımın entegre edilecek tüm ekipmanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasına yönelik optimizasyon faaliyetleri yürütülmektedir.

Araç Gövdesi Çarpışma Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak araç gövdesi için farklı senaryolar altında çarpışma benzetimleri gerçekleştirilmekte ve tasarlanan araçların bu benzetimler esnasında makinist ve diğer kullanıcılar için yeterli yaşamsal hacmi sağlayıp sağlayamadığı kontrol edilmektedir.

 

Boji Tasarım, Analiz ve Testleri

Boji Tasarım:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak boji için

•Boyutlandırma

•Ön Analiz

•Konsept Tasarım

•Detay Tasarım

•İmalat Dosyalarının Hazırlanması

konularında faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Boji Statik Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak boji için statik, burkulma, modal analiz çalışmaları gerçekleştirilmekte, yürütülen analizler sonucunda bojinin belirlenen mukavemet şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılırken, nihai tasarımın entegre edilecek tüm ekipmanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmasına yönelik optimizasyon faaliyetleri yürütülmektedir.

Boji Yorulma Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak boji için yorulma analiz çalışmaları gerçekleştirilmekte, yürütülen analizler sonucunda bojinin belirlenen mukavemet şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılırken, nihai tasarımın Güvenilirlik, Emre Amadelik ve  Bakım Yapılabilirlik yönünden değerlendirmelerine olanak veren faaliyetler yürütülmektedir.

Araç Dinamiği Tasarım, Analiz ve Testleri

Gabari Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak demiryolu araçları için aracın kendi bileşenleri arasındaki ve altyapı ile olan kinematik etkileşimler analiz edilmekte, güvenli operasyon koşullarının sağlanabilmesine yönelik tasarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Araç Dinamiği Analizleri:

Uluslararası Karşılıklı İşletilebilirlik Şartnamesi (TSI) ve müşteri kurumların belirlediği gereksinimler dikkate alınarak demiryolu araçları için süspansiyon topolojisi optimizasyonu gerçekleştirilmekte, elde edilen tasarımların gerekli sürüş emniyeti ve konforu kriterlerini sağlayıp sağlamadığının kontrolüne olanak veren benzetim ve test faaliyetleri yürütülmektedir.