AR-GE

Alternatif Enerji Teknolojileri Bölümü

Alternatif Enerji Teknolojileri Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Motor ve Aktarma Sistemleri Grubu, Enerji Depolama Sistemleri Grubu ve Laboratuvar ve Test Grubu, üç alan üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Motor ve Aktarma Sistemleri Grubu, içten yanmalı motorların tasarım, analiz, kalibrasyon ve test çalışmalarını gerçekleştirerek demiryolu, deniz ve kara araçlarının güç aktarma sistemlerini geliştirmekte ve çevreci, yüksek verimli, karbon-nötr motorlar konusunda öncü araştırmalara imza atmaktadır. Enerji Depolama Sistemleri Grubu, ikincil pillerin bileşenlerini tasarlayarak malzeme, hücre ve batarya modülü geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli depolama teknolojileri için kapsamlı testler gerçekleştirmektedir. Ayrıca, kobaltı azaltılmış elektrot, geri dönüştürülmüş malzemelerden hücre üretimi gibi Ar-Ge çalışmalarıyla birincil ve ikincil lityum iyon piller, nikel metal hidrür piller, kurşun asit aküler ve jel aküler için inovatif çözümler üretmektedir. Laboratuvar ve Test Grubu ise içten yanmalı motorlar ve elektrik motorları üzerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek sertifikasyon süreçlerini koordine etmekte ve endüstriyel hizmet süreçlerini yönetmektedir. Bu grup aynı zamanda hafif ticari araç ve yol dışı motorların emisyon tip onay testlerini başarıyla gerçekleştirmiş olup, çalışmalarını Motor Mükemmeliyet Merkezi Laboratuvarı’nda sürdürmektedir.
 • Özgün ve tüm lisans hakları ülkemize ait,
  Modüler yapıda ve yerli kaynaklar ile üretilebilen,
  Çevreci, verimli ve kullanıcı dostu İYM ve güç aktarma sistemleri geliştirmek.

 • Paydaşlarımızın gereksinimlerini anlayan ve karşılayan,
  Stratejik alanlardaki farklı özelliklerdeki batarya formüllerini oluşturan,
  Batarya ekosisteminin pilot ölçekli üretim ve test ihtiyaçlarını karşılayan Ar-Ge çözümleri üretmek.

 • Ülkemize sertifikasyon yeteneği kazandıran,
  Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleşmesine olanak sağlayan,
  En güncel teknoloji ve regülatif gereksinimleri karşılayan,
  Tüm sistem ve ölçüm cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını yaparak güvenilir veri üreten bir laboratuvar olmak.
 • Yüksek Güçlü (>1.000 BG) Dizel İçten Yanmalı Motorlar (İYM)
  • İYM Modellenmesi ve Model Doğrulaması
  • İYM Yanma Konseptleri ve Yakıt Enjeksiyon Stratejileri Geliştirilmesi
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Yanma ve Yapısal Analizleri
  • İYM Tasarımı ve Üretim Dosyalarının Oluşturulması
  • İYM Parçaları Tedarik ve Üretim Ağı
  • İYM Montajı
  • İYM Performans ve Emisyon Kalibrasyonu
 • Hidrojen/Amonyak Yakıtlı İçten Yanmalı Motorlar
  • Hidrojen Motoru Yanma Konseptlerinin Geliştirilmesi
  • Hidrojen Motoru Tasarımı
  • Hidrojen Enjeksiyonu Konseptlerinin Geliştirilmesi
 • Güç Aktarma Organları
  • Jeneratör Seti Sistem Tasarımı
  • Dişli Sistem Tasarımı
  • Tahrik Sistemi Konseptlerinin Geliştirilmesi
 • Elektronik Kontrol Ünitesi (EKÜ) Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • EKÜ Fonksiyon Geliştirme ve Kalibrasyonu
  • EKÜ Motor Entegrasyonu ve Devreye Alma
 • Aktif Malzeme Geliştirme
 • Enerji Yoğunluğu Yüksek Hücre ve Komponent Geliştirme
 • Yeni Nesil Anot ve Katot Kimyaları
 • Sodyum İyon Batarya gibi Yeni Nesil Enerji Depolama Teknolojileri
 • Katı Hal Hücre Geliştirme
 • Yüksek Gerilimde Çalışabilen Elektrolit
 • 3 Boyutlu Akım Taşıyıcılar
 • Hızlı Şarj
 • Geri Dönüştürülmüş Malzemelerden Hücre Üretimi
 • Kobaltı Azaltılmış Katot Kimyası Kullanılarak Hücre Tasarımı ve Üretimi
 • Li-iyon Kese tipi ve Prizmatik Tipte Hücre Tasarımı
 • Pilot Ölçekte Kese Tipi ve Prizmatik Tipte Hücre Üretimi
 • Farklı Batarya Teknolojilerinde (Lityum İyon Piller, Nikel Metal Hidrür Piller, Kurşun Asit Aküler vb.) Yapılan Testler
 • Farklı Geometrilerde Hücreler için (Düğme, Silindirik, Kese Tipi, Prizmatik) Kapsamlı Elektriksel Testler
 • Batarya Modül ve Paket Seviyesi Elektriksel Performans Testleri
 • Ömür ve Depolama Testleri
 • Müşteri Tanımlı Elektriksel Performans Testleri
 • Farklı Sıcaklık ve Nem Koşullarında Elektriksel Performans Testleri
 • Hücre, Modül ve Batarya Paketi Seviyesi AC ve DC İç Direnç Ölçümleri
 • Hücre Seviyesi Güvenlik Testleri [Delme Testi (Nail Penetration), Ezme Testi (Crush), Kısa Devre Testi (Short Circuit) ve Vurma Testi (Impact)]
 • Vakum ve Helyum Sızdırmazlık Testleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Elektrik Motoru Performans Testleri
 • Binek ve Hafif Ticari Araç Motoru Performans ve Emisyon Testleri
 • Ağır ticari ve Yol Dışı Araç Motoru Performans ve Emisyon Testleri
 • Yüksek Güçlü Motor Geliştirme Testleri
 • Güç Aktarma Organları ve Araç Kontrol Ünitesi Geliştirme Testleri
 • Binek ve Hafif Ticari Araç Performans ve Emisyon Testleri
 • Tek Silindirli Motorlarda Dizel/Benzin/Hidrojen Yanma Konsepti Geliştirme Testleri
 • Binek ve Hafif Ticari Araç Emisyon Sertifikasyon Testleri
 • Ağır Ticari ve Yol Dışı Araç Motoru Emisyon Sertifikasyon Testleri

AR-GE

Altyapı / Teknik Özellikler

Motor ve Aktarma Sistemleri Grubu

TÜBİTAK RUTE Alternatif Enerji Teknolojileri Bölümü altında faaliyet gösteren Motor ve Aktarma Sistemleri Grubu, ülkemiz için stratejik öneme sahip yüksek güçteki içten yanmalı motorların tasarım, analiz, kalibrasyon, test ve doğrulama çalışmalarını yapar.

Enerji Depolama Sistemleri Grubu

TÜBİTAK RUTE Alternatif Enerji Teknolojileri Bölümü altında faaliyet gösteren Enerji Depolama Sistemleri Grubu, ikincil pillerin pil bileşenlerini (anot, katot ve elektrolit) ve pil prototiplerini tasarlar, geliştirir ve üretir.

Laboratuvar ve Test Grubu

TÜBİTAK RUTE Alternatif Enerji Teknolojileri Bölümü altında faaliyet gösteren Laboratuvar ve Test Grubu, sahip olduğu içten yanmalı ve elektrik motoru, güç aktarma organları ve araç test sistemleri ile Ar-Ge faaliyetlerinin doğrulanmasını sağlayan test çalışmalarını gerçekleştirir.

AR-GE

Projeler / Ürünler

Özgün Motor Ailesi

Özgün Motor, TCDD’nin manevra lokomotiflerinde kullanılmak üzere yerli ve millî olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. V8/V12/V16 konfigürasyonları bulunan motorun ilk prototipi 1.800 d/d’da 1.200 BG güç ve 1.400 d/d’da 4.960 Nm tork üreten V8 konfigürasyonundaki modelidir. Tüm lisans hakları ülkemize ait olan bu motor 193 g/kWh özgül yakıt tüketimi ile oldukça verimlidir. Motor marinizasyon sonrası deniz platformlarına uygun hâle getirilerek, modüler yapısı ile V16 konfigürasyonunda 2.400 BG güç üretebilmektedir.

Karbon-Nötr Hidrojen Motoru

Ülkemizin 2053 net sıfır hedefleri kapsamında, Avrupa ve dünya ile entegre bir biçimde karbon-nötr teknolojiler geliştirilmesi önem arz etmektedir. Hidrojen sıfır karbondioksit üreten ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edildiği takdirde en çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak içten yanmalı motorlarda kullanıma uygundur. % 100 hidrojen ile çalışan motorun proje kapsamında ilk uygulama platformu jeneratör olup, yeşil ekosisteme geçişte önemli bir rol alacaktır. Hidrojen motoru projesi ülkemizde bu alanda öncü projelerden biridir. Proje kapsamında tek silindirli araştırma motorunda hidrojen yanması gerçekleştirilmiş ve yanma görüntüleri elde edilebilmiştir.

Motor Geliştirme Testleri

İçten yanmalı motor dinamometrelerinde ülkemizin önde gelen motor üretici firmalarının geliştirmekte oldukları motorların kalibrasyon ve ömür çalışmaları yürütülmektedir.

Araç Geliştirme Testleri

Elektrikli araç geliştirme çalışmaları kapsamında aracın tüm geliştirme, kalibrasyon, menzil, performans ve enerji tüketimi testleri gerçekleştirilmektedir.

Motor Sertifikasyon Testleri

Ülkemizde ilk olarak yol dışı araç motoru üreten yerli bir üreticimizin, Faz V emisyon tip onay testleri merkezimizde gerçekleştirilmiş ve yerli bir teknik servis tarafından onaylanmıştır.

Geliştirilen Piller
 • Kese tipi (Pouch) Pil
 • Prizmatik Pil
Geliştirilen Batarya Modülleri
 • 2 Seri 2 Paralel Batarya Modülü
 • 12 Seri 2 Paralel Batarya Modülü
 • 3 Seri 2 Paralel Batarya Modülü
 • 7 Seri 8 Paralel Batarya Modülü
Geliştirilen Batarya Paketleri
 • 1 kWh Batarya Paketi
 • 5 kWh Batarya Paketi
Geliştiren Batarya Yönetim Sistemleri (BMS)
 • Stand-alone Batarya Yönetim Sistemi
 • Batarya Yönetim Sistemi

AR-GE

Hedefler

 • Ülkemizin özellikle yüksek güçlü içten yanmalı motor (İYM) tasarımı alanında bağımsızlığını sağlayarak, demiryolu ve marin sektöründe stratejik ürün üretimini gerçekleştirmek.
 • Çevreci, verimli ve yenilikçi teknolojilerle ülkemizin net sıfır hedefine katkı sağlamak, bu hedefe yerli ve millî kaynaklarla ulaşmayı desteklemek.
 • TCDD’nin mevcut dizel-elektrik ve yenilikçi çekiş sistemine sahip lokomotifleri için güç sistemleri tasarlamak ve üretmek.
 • Yüksek enerji yoğunluğuna sahip, hammadde bağımlılığını azaltan, çevreci batarya hücreleri tasarlamak ve geliştirmek.
 • Bataryaların güvenlik seviyelerini artıran yöntemler geliştirmek ve güvenirliği yüksek batarya kimyaları konularında Ar-Ge çalışmaları yürütmek.
 • Yeni nesil batarya teknolojilerini geliştirerek ülkemizin bu alandaki çalışmalarına öncülük etmek.
 • Ülkemize giren araç ve motorlar üzerindeki denetim ve kontrol kabiliyetimizi artırmak için sertifikasyon testleri konusunda odak merkezi hâline gelmek.
 • Tüm test sistemlerinde gerçekleştirilecek sertifikasyon testleri konusunda en güncel regülasyonlara uygun sistemlere sahip olmak ve regülasyonları takip etmek.
 • Tüm test sistemlerinde en güncel regülasyonlara uygun sertifikasyon testleri için altyapı oluşturmak ve regülasyonları aktif olarak takip etmek.
 • Üreticilerden gelen talepleri, gizlilik politikalarına sadık kalarak güvenilir bir şekilde karşılamak.

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK RUTE | Her Hakkı Saklıdır.