RUTE

Kalite Politikamız

RUTE Kalite Politikası

TÜBİTAK RUTE olarak, ulusal bilim ve teknoloji politikaları ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda toplum yararını gözeterek başta raylı ulaşım teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, elektro-mekanik, robotik, araç ve motor, enerji depolama, haberleşme ve yazılım teknolojileri alanlarında;

 • Bilimsel yöntemler ışığında güncel teknolojileri verimli kullanarak projeler gerçekleştirmek,
 • Gerçekleştirilen projelerle müşteri beklentilerini karşılamak,
 • Sürekli iyileştirme anlayışı ile Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek enstitünün kurumsal gelişimini sağlamak kalite anlayışımızın temelidir.

RUTE Yönetim Politikası

TÜBİTAK RUTE, üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek için;

 • Bilim ve teknolojiye yönelik ulusal hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamayı,
 • Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel ve teknolojik çözümler geliştirecek faaliyetler yürütmeyi,
 • Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
 • Hizmet ve faaliyetlerini en üst kalitede, güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve bilimsellik ışığında yürütmeyi,
 • Yetkin personel görevlendirmeyi, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Test, analiz, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere uygun olarak yapmayı, bu kapsamda teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
 • Sürekli kurumsal gelişim felsefesi doğrultusunda; ilgili mevzuat ve diğer yükümlülükler, iş etiği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite ilke ve standartlarıyla uyumlu çalışmayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde çevreyi koruyarak doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü desteklemeyi taahhüt eder.

RUTE Kalite ve Süreç Yönetimi Politikası

TÜBİTAK RUTE; tüm çalışanların katılımı ile TÜBİTAK RUTE’nin vizyon, misyon, yönetim politikası çerçevesinde birim hedeflerine ulaşılabilmesi için, kaynakları etkin kullanarak birimin görevleri kapsamındaki tüm çalışmaları yapmak ve paydaşların gereksinimlerini karşılamak üzere Yönetim Sistemlerinin etkinliğini ve süreksel iyileştirmesini sağlamayı taahhüt eder.