TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), TÜBİTAK ile TCDD arasındaki Ar-Ge iş birliğinin kurumsallaşması hedefiyle imzalanan protokole dayalı olarak Ekim 2019’da TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde kurulmuştur.

Enstitü, mobilitenin dönüşümünde öncü olma vizyonuyla daha emniyetli, hızlı ve verimli raylı ulaşım teknolojileri alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi teknolojileri geliştiremeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bu amaçla enstitü, TCDD ile iş birliği içerisinde raylı ulaşım teknolojileri alanında güncel araştırma konularını ortaya koymakta, bu teknolojilerin millî olarak tasarlandığı araştırma ve geliştirme projelerini yürütmektedir. Enstitü aynı zamanda uluslararası eşdeğer araştırma kurumları ile iş birlikleri yürütmekte ve teknoloji transferi çalışmalarının koordinasyonunda görev yapmaktadır.

TÜBİTAK RUTE, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme ve yüksek nitelikli mühendislik hizmetlerini sağlayarak, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ülkemizde bir referans merkezi olarak görev yapmayı hedeflemektedir.

KURUMSAL

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Mobilitenin dönüşümünde öncü olmak.

Misyon

Raylı ulaşım alanında, küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, teknoloji, ürün ve hizmetleri Ar-Ge yoluyla sağlamak.

KURUMSAL

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik

Faaliyet gösterdiğimiz bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında diğer kurumlara öncülük etmek, bilimsel yaklaşımla çözümler üretmek.

Özgünlük

Benzerliklerden uzaklaşıp özgünlüğü teşvik etmek, yaratıcı düşünceye ve farklı bakış açılarına değer vermek.

Güvenilirlik

Tüm paydaşların güvenini kazanmak ve karşılıklı güven çerçevesinde gizlilik ilkelerine uyarak hizmetlerimizi sürdürmeyi esas kabul etmek.

Yenilikçilik

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda her türlü yeniliğe açık olmak, teknolojik gelişmeleri izlemek ve sürekli iyileşmeyi hedeflemek.

Çevrecilik

Tüm çalışmalarımızda, insan ve çevre duyarlılığını gözetmek, çevresel sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmak.

Evrensellik

Ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğine açık olmak.

Kurumsallık

Kişilerden bağımsız, süreçler ile tanımlanmış örgütsel bir yönetim anlayışı ile süreçlerimizi yönetmek.

KURUMSAL

Organizasyon Şeması

KURUMSAL

Tarihçe

TÜBİTAK bünyesinde raylı ulaşım teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının geçmişi TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünde yer alan araç ve raylı taşıt teknolojileri projelerine dayanmaktadır. Enerji Enstitüsünde yürütülen araç çekiş ve kontrol sistemlerine yönelik 2000’li yılların başlarında gerçekleştirilen başarılı projeler ve ortaya konan ürünler, ilerleyen yıllarda başlatılacak olan raylı taşıt projelerinin arka planını oluşturmuştur. Araç teknolojisi alanında deneyim kazanan uzman araştırma ekibi, birikimini raylı taşıt teknolojileri alanına taşıyarak lokomotif ve hafif raylı sistem araçları için çekiş ve kontrol sistemi ürünlerini başarıyla geliştirmiştir. Bu kapsamda başta TCDD ve TÜLOMSAŞ gibi bağlı ortaklar olmak üzere sektörün ana paydaşları ile etkili bir iş birliği gerçekleştirilmiş ve mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması ihtiyacı doğmuştur.

15.06.2019 tarihli TCDD-TÜBİTAK ortak çalıştayının sonuç bildirgesinde, TCDD ile TÜBİTAK arasında, raylı ulaşım teknolojilerinin millî olarak geliştirilmesi konusunda kurumsal bir yapı ile iş birliği yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen ülke ihtiyaç ve hedefleri de dikkate alınarak, 21 Eylül 2019 tarihinde “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Arasında Raylı Ulaşım Teknolojilerine İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Protokolde “dünyadaki gelişmeleri izleyerek, raylı ulaşım teknolojileri alanında öncü olmak ve bu sektörde ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacını göz önünde tutarak, bu teknolojiler ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yürütecek Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün (RUTE) TÜBİTAK bünyesinde kurulması” hedef olarak yer almıştır.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi kapsamında TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 12.10.2019 tarihli ve 13 sayılı toplantısında alınan karar ile TÜBİTAK RUTE, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde kurulmuş ve mevcut uzman ekibin Enstitüye transferi ile faaliyetlerine başlamıştır.

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK RUTE | Her Hakkı Saklıdır.