BTE

Biz Kimiz?

TÜBİTAK BİLGEM BTE her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur.

Temelleri 1972 yılında atılan BTE, kuruluş amacı doğrultusunda karar vericilerin hizmetine sunarak gerçekleştirdiği projelerle, toplumsal refahın artırılması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini gaye edinmektedir. Bu çerçevede Enstitüce vatandaşların, özel sektörün ve toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar en etkin şekilde topluma kazandırılmaya çalışılmakta, kritik teknolojilerde yabancı ülkelere olan bağımlılığı koparan millî ve özgün projelerin gerçekleştirilmesiyle ülkemizin genel anlamda huzur ve emniyeti daha sağlam ve sürdürebilir temellere oturtulmuş olmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM BTE, bugüne kadar elde ettiği bilgi ve deneyimin rehberliğinde hareket ederek yeni temel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, bilgi sektörünün, bilgi üretiminin ve bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığını fark etmekte ve eğitimin sürekliliğinin ön plana çıkacağını ön görmektedir. Diğer yandan iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumumuzu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşımak gibi ciddi bir hedefle karşı karşıya kaldığını müşahede etmektedir. Bu önemli hedefi omuzlamak adına BTE, işletmelerin teknoloji kapasitelerinin ve yenilikçilik için ihtiyaç duydukları desteklerin artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi ve işletmelere küresel rekabet avantajı kazandıracak sanayi politikalarının geliştirilmesini desteklemek istemektedir. Bunun için yerli üretimin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik özel ve kamu araştırma kurumları ve üniversitelerde Ar-Ge projelerinin öncelikle desteklenmesi gereğine inanmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM BTE, “Bilgiye Değer Katar” ilkesi doğrultusunda bu zor misyonu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da diğer enstitüler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

TÜBİTAK BİLGEM BTE ‘‘BİLGİYE DEĞER KATAR.’’ Bilgeliğe ve yeni projelere doğru…

BTE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizi bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında referans noktası hâline getirerek geleceğe yön veren bilim ve teknoloji üssü olmak.

Misyon

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayi, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek.

BTE

Tarihçe

2023


BTE, savunma ve güvenlik kapsamında siber güvenlik, bilgi güvenliği, yazılım güvenliği, akıllı sistemler ve yazılım geliştirme gibi alanlarda projeler yürütmeye devam etmektedir. 

2023

2022


Millî Muharip Uçağı (MMU) Projesi kapsamında, Avionics Bilgi Ekranı Yazılımı geliştirildi. Bu yazılım ile uçak pilotlarının, hava taarruz sistemleri ve aviyonikler ile ilgili önemli bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi hedeflendi.

TCG Kınalıada Gemisi için Akustik Sinyal İşleme Sistemi çalışmaları kapsamında geminin su altı sesleri için algoritma geliştirildi.

Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Çalıştayı düzenlendi.

Yapay zekâ alanında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) platformu çalışmaları gerçekleştirildi. Bu proje sayesinde, sanayi tesisleri için veri analizi, tahminleme ve arıza önceden tespit gibi birçok önemli fonksiyon gerçekleştirilebilir hâle geldi.

2022 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– THULAB Laboratuvar Altyapısı
– TBMM TTBS Projesi
– Canlı Konuşma Analizi Sistemi (CAKAS)
– Endüstriyel Büyük Veri Yönetim Sistemi (EBVYS)
– SAFİR Bulut
– SAFİR Zekâ
– Helikopter Takip Sistemi (HeliTR)
– Bütünleşik Sonar Sistemi (BOSS)
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi (BÜİT) Kritik Komponentler
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi
– DHMİ-AtcTRsim Kurulumu Ar-Ge
– DHMİ AZANS ÇARE Sistemi Kurulumu

2022

2021


Savunma sanayisi alanındaki faaliyetlere devam edilirken bu kapsamda kritik bileşenlerin yerli üretimine odaklanıldı. Yerli imkanlarla RF ve mikrodalga modülleri, çip-on-board kartları, güç modülleri ve diğer bileşenler üretildi.

2021 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– Geniş Bantlı Pasif Yayın Algılama Sistemi (PARSİS)
– Multistatik Radar Yetenek Kazanım (MSR-YK)
– Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS)
– Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu (KAŞİF) Ürünleştirme
– MMU Weather Detection (WDF)
– Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemleri (YÜGEM-SİS)
– Skandiyum Katkılı Dispenser Katot Geliştirme Projesi (SC-KAT)
– SAFİR Depo
– TSK Bulut Bilişim Danışmanlık Hizmeti
– Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi AKYA Torpidosu Entegrasyonu (MÜREN-AKYA)
– Millî Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi AY Sınıfı Uygulaması AKYA Torpidosu Entegrasyonu (MÜREN-AY-AKYA)
– İnsansız Mayın Tespit Aracı (İMTA)
– Sualtı Akustik Modem (SAM)
– Mini Otonom Suüstü Aracı (MOSA)
– Dijital Sualtı Telefonu (DSATEL)
– Millî ATC Ar-Ge Projesi (MİLAT)

2021

2020


“Uluslararası İş Birliği Destekli Millî Bulut Altyapısı” çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin bulut bilişim alanında dışa bağımlılığını azaltarak millî bir bulut bilişim altyapısı oluşturmak üzere çalışmalar yapıldı.

“Büyük Veri ve Yapay Zekâ Destekli Finansal Teknolojiler” çalışmaları kapsamında, finansal sektördeki firmaların, büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırmaları amaçlandı.

“Yapay Zekâ Destekli Siber Güvenlik” çalışmaları kapsamında, yapay zekâ teknolojilerinin siber güvenlikte kullanımını araştırmaları ve siber saldırılara karşı koruma yöntemlerini geliştirmeleri amaçlandı.

“Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Güvenlik” çalışmaları kapsamında, endüstriyel kontrol sistemlerindeki siber güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve bu açıkların giderilmesi için çalışmalar yapıldı.

“Siber Güvenlik Konusunda Yetkinlik Kazandırılması” çalışmaları kapsamında, siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında, siber güvenlik eğitimleri verildi ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış personel yetiştirildi.

2020 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– İleri Sayısal Radyolink Bileşenleri Geliştirme
– DHMİ – ATC Portal Projesi
– HumanE-AI-Net
– Gümrük Tarama Ağı Bulut Depolama ve Görüntü Analiz Sistemi (GÜMSİS)
– Doğrusal Olmayan Bileşen Tespit Sistemi (NLJD-LOR)
– MİLGEM Degaussing (D/G) Sistemi Tedarik Projesi

2020

BTE

Organizasyon Şeması

BTE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi:
24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi:
24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi:
24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi:
24.06.2024

BTE

Kalite Yönetim Sistemi

BTE, TÜBİTAK BİLGEM’in uygulamayı benimsediği aşağıdaki kalite standartları kılavuzluğunda kalite yönetimini gerçekleştirir:
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gereksinimleri
 • AQAP 2210 NATO İlave Yazılım Kalite Güvence Gerekleri
 • CMMI Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli
 • ISO 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
 • ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Sistem ve Yazılım Mühendisliği – Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri
 • IEEE 1220:2005 Sistem Mühendisliği Süreçleri
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • PMI PMBOK 6th Edition – Proje Yönetimi
 • ANSI/EIA 649 Konfigürasyon Yönetimi
 • MIL-STD-973 Konfigürasyon Yönetimi
 • AS 9100D:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Gereksinimleri Kalite Yönetim Sistemi Standardı